Птице без граница


Овај чланак бих започео једном занимљивом сликом и текстом који је прати:

Јасно је зашто су ове патке добиле назив. Међутим, оне су занимљиве баш зато што се подврсте налазе у оквиру граница једне државе. Животиње, баш као и сав други живи свет, не познаје границе, макар не оне које су поставили људи. Границе које су постављене врстама су одређене еколошким факторима и/или географским баријерама.

Осмаци уче да је биотоп или животно станиште неке врсте неживи део екосистема у коме та врста живи. Та дефиниција није баш најсрећнија и често нам прави проблеме; на пример животно станиште једне шуме и ливаде се не разликује значајно. Када бисмо отклонили биоценозу и из једног и другог екосистема, добили бисмо прилично сличну ситуацију; земљиште на све стране. Јер, ми знамо да смо у шуми онда када видимо дрвеће, а дрвеће је – живо и припада биоценози. Због тога, иако станиште сматрамо местом где нешто живи, уместо тога најчешће наводимо екосистем. Па тако кажемо да је станиште сурог орла планинска рудина, степског сокола, баш као што му име каже, степа, сенице шума, водомара горњи ток реке, а беле чапље бара и језеро.

Крстокљун насељава четинарске шуме. Његов кљун је практично оруђе којим размиче љуспе шишарки и тако долази до њених укусних семена. По кљуну је и добио назив.

Међутим, када кажемо само да сеница живи у шуми, нисмо били превише прецизни. Да ли то значи да у коју год шуму отишли на овој нашој планети, да ћемо налетети на сеницу? Не. Сеницу можемо наћи само у деловима света који су на следећој карти обојени:

На црним деловима нема сеница. Црвеном, сивом и плавом су обележена места где ћемо наћи макар неку подврсту ове птице.

Када укључимо географску карту у проналажење неке врсте, тада већ причамо о њеном ареалу. Ареал (од лат. area – област) је део територије или акваторије у коме одређена врста (или популација неке врсте) врши животне процесе. Не можемо баш да кажемо једноставно живи, јер нам управо птице праве проблем, посебно оне које су селице – час су ‘вамо, час су тамо. 🙂 Боље речено, током године живе на више места.

Дакле, ареал и станиште нису исти појмови. Станиште се односи на екосистеме које нека врста насељава, а ареал на географску распрострањеност те врсте. Ареал може да се одреди и за групе сродних организама, рецимо породицу кока или ред птица певачица. Но, да се задржимо ми на нашој сеници. Ако погледамо карту света на претходној слици видећемо да је ова врста заиста прилично распрострањена. Када је ареал неке врсте повелики, тада ту врсту називамо космополитском. И за човека који је много пропутовао и видео света, каже се да је космополита. Уколико, пак, нека врста заузима мајушни ареал, кажемо да је ендемична. Погледајте ареал једне врсте рајске птице и упоредите са претходним:

Док се сеница распрострла на скоро све континенте, ова рајска птица није настанила ни цео Нови Зеланд.

Логично, ендемичне врсте су веома често и рањиве, па и угрожене. Њихов ареал је сасвим мали и оне немају одступницу где би се склониле уколико их нешто угрожава тамо или уколико су њихова станишта угрожена. Космополитске врсте ће пронаћи макар неки сигуран кутак. Леп текст уз који можете сазнати много тога о ендемичним врстама имате на Википедији.

За крај један задатак да видите да ли сте схватили разлику између станишта и ареала. На линији испред сваке реченице упишите слово С ако се ради о станишту или А ако се ради о ареалу:

____ Индијски паун је добио назив по потконтиненту који насељава.

____ Царић је становник спрата жбуна лишћарске листопадне шуме.

____ Дропља је угрожена врста степа.

____ Детлић са кљуном боје слоноваче је толико угрожен, да се тек неки примерак може видети на југу САД.

____ Бела сова је бојом свог перја прилагођена животу у тундри.

____ Царски пингвин се гнезди на самој залеђеној обали или по острвцима близу Антарктика.